Archief

Het archief bestaat uit brieven, rekeningen, aantekeningen en andere stukken uit de tijd van de raadpensionaris, zijn zoon Gerrit en kleinzoon Rutger Jan. Dit archief is geïnventariseerd.

De inventaris kunt u hier inzien als PDF...

Bibliotheek

De bibliotheek bevat ongeveer 1100 titels, het grootste deel uit de 17de en 18de eeuw, verzameld door de drie generaties Schimmelpenninck. Van de oorspronkelijke bibliotheek van de raadspensionaris is de helft nog aanwezig. Een inventarisatie is in 2012 afgerond en elektronisch te raadplegen.

Raadpleeg de catalogus van de bibliotheek...

De dissertatie

Dissertatie Rutger Jan Schimmelpenninck

Een mooi voorbeeld van een boek uit de bibliotheek is de dissertatie van Rutger Jan Schimmelpenninck, die in 1784 verscheen in het Latijn. In 1785 verscheen een Nederlandse vertaling door Mr. A.B. Swart onder de titel 'Verhandeling over eene welingerigte Volksregeering'.

Schilderijen

De belangrijkste schilderijen zijn de staatsieportretten van de raadpensionaris en zijn echtgenote die door Charles Hodges zijn geschilderd en in Paleis Huis ten Bosch hebben gehangen. Ook schilderijen van hun kinderen Gerrit en Catharina door Prud'hon zijn bijzonder. Beiden zijn te paard afgebeeld.

Meubels en kunstvoorwerpen

Met name uit de Parijse tijd van Rutger Jan zijn enkele bijzondere empire meubels bewaard gebleven. Ook enkele kleinere objecten maken deel uit van de verzameling, zoals de pen waarmee Rutger Jan voor de Bataafsche Republiek de Vrede van Amiens (1802) ondertekend heeft.