De Stichting

Uitzicht vanuit de Bataafse ambassade in Parijs, Josephus Augustus Knip 1801, Collectie Rijksmuseum.

Uitzicht vanuit de Bataafse ambassade in Parijs, Josephus Augustus Knip 1801, Collectie Rijksmuseum.

De Stichting Rutger Jan Schimmelpenninck is in 1995 opgericht met als doel “het verwerven, beheren, conserveren en voor wetenschappelijk onderzoek toegankelijk maken van voorwerpen van kunst en wetenschap, verbonden met de raadpensionaris Rutger Jan Schimmelpenninck, zijn nazaten en hun bloed- en aanverwanten”.

Het bestuur beperkt de doelomschrijving van de stichting vooralsnog tot de nalatenschap van Rutger Jan (1761-1825), zijn zoon Gerrit (1794-1863), zijn kleinzoon Rutger Jan II (1821-1893) en zijn achterkleinzoon Lodewijk Hieronymus (1858-1942). De verbindende factor tussen deze generaties is het buiten Nijenhuis in het Twentse Diepenheim. Een gedeelte van het huis staat ter beschikking aan de stichting.

ANBI Stichting

Stichting Rutger Jan Schimmelpenninck is statutair gevestigd te:
Nijenhuizerlaan 11
7478 PA Diepenheim (gemeente Hof van Twente)
info@stichtingrjs.nl (gebruik het contactformulier)

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Fiscaal nummer ANBI: 804584047

KvK-nummer: 41032005

Het post- en bezoekadres is gelijk aan het adres hierboven.

Bankrekening: NL90ABNA0252171586 

Met dank aan…

De stichting heeft voor de restauratie van schilderijen, aquarellen en meubels bijdragen ontvangen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, van de Gravin van Bylandt stichting, van Stichting Daendels en van familieleden. Verder hebben deskundigen en vrijwilligers zich ingezet voor de inventarisatie en conservering van de collectie. Het bestuur dankt allen voor hun bijdrage.

Beleidsplan en verslagen

Het beleidsplan van de stichting wordt jaarlijks herijkt en vastgesteld: beleidsplan 2021-2023.

Verder beschikbaar:

Bestuur

De stichting heeft de volgende bestuurders:

  • Mr. R.J. graaf Schimmelpenninck te Amsterdam, voorzitter
  • Prof. Dr. H. Ronnes te Amsterdam, secretaris
  • Prof. Dr. H. te Velde te Leiden, penningmeester
  • Mevrouw Dr H.H. Pijzel-Dommisse te Loenen a/d Vecht, lid

De stichting heeft geen personeel in dienst. Bestuursleden ontvangen geen beloning, maar wel vergoeding van gemaakte kosten zoals reiskosten.