ANBI Stichting

Stichting Rutger Jan Schimmelpenninck is statutair gevestigd te:
Nijenhuizerlaan 11
7478 PA Diepenheim (gemeente Hof van Twente)
info@stichtingrjs.nl (gebruik het contactformulier)

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling en is geregistreerd onder fiscaal nummer ANBI 804584047. KvK-nummer: 41032005.

Het post- en bezoekadres is gelijk aan het adres hierboven.

Bankrekening: NL90ABNA0252171586

Doelstelling

Het doel van de Stichting Rutger Jan Schimmelpenninck, die op 30 november 1995 is opgericht, is "het verwerven, beheren, conserveren en voor wetenschappelijk onderzoek toegankelijk maken van voorwerpen van kunst en wetenschap, verbonden met de raadpensionaris Rutger Jan Schimmelpenninck, zijn nazaten en hun bloed- en aanverwanten".

Beleidsplan en verslagen

Het beleidsplan van de stichting wordt jaarlijks herijkt en vastgesteld: Beleidsplan 2021-2023.

Verder beschikbaar:

Bestuur

De stichting heeft de volgende bestuurders:

  • Mr. R.J. graaf Schimmelpenninck te Amsterdam, voorzitter
  • Prof. Dr. F. Grijzenhout te Amsterdam, secretaris
  • Prof. Dr. H. te Velde te Leiden, penningmeester
  • Mevrouw Dr H.H. Pijzel-Dommisse te Loenen a/d Vecht, lid

De stichting heeft geen personeel in dienst. Bestuursleden ontvangen geen beloning, maar wel vergoeding van gemaakte kosten zoals reiskosten.