Bezoek het Nijenhuis

De historische afdeling van het Nijenhuis kan op aanvraag worden bezocht. Het te bezoeken gedeelte bestaat uit ‘De Zaal’ in empire-stijl met historische portretten van Rutger Jan Schimmelpenninck en vele familieleden. Verder kan de bibliotheek bezocht worden waarin de boekenverzameling, het bureau en andere zaken die herinneren aan deze staatsman bewaard worden. De ouderwetse keuken van rond 1890 dient als ontvangstruimte. Het woongedeelte van het Nijenhuis kan niet worden bezocht. Ook het archief kan niet worden bezocht. Foto’s of filmopnames zijn niet toegestaan.

Zuidgevel van het Nijenhuis

Zuidgevel van het Nijenhuis

Praktische informatie

Bezoek kan alleen in de vorm van een rondleiding. De rondleiding neemt ongeveer 45 minuten. U wordt ontvangen met een kopje koffie of thee. De kosten bedragen € 10 per persoon, bij vooruitbetaling te voldoen. Bezoekers wordt gevraagd zich te registreren in een gastenboek.

Voor individueel bezoek worden af en toe open rondleidingen georganiseerd, die op deze site en elders worden aangekondigd.

Groepen (minimaal 8, maximaal 15 personen per rondleiding) kunnen een rondleiding aanvragen. Graag het formulier hiernaast of hieronder invullen met opgave van naam organisatie (indien van toepassing), aantal deelnemers en gewenste datum/data. In overleg zal dan getracht worden een geschikte datum af te spreken.

Het bezoekadres is Nijenhuizerlaan 11, 7478 PA Diepenheim, rechter ingang. Men bereikt deze ingang door komende vanuit Diepenheim de weg voor het Nijenhuis ongeveer 100 meter naar rechts te volgen, en daar rechts te parkeren en vervolgens terug te lopen en door het hek langs de gracht naar de brug aan de rechterzijde (dus niet de brug aan de voorzijde) van het Nijenhuis te lopen. Via deze brug kunt u de historische afdeling betreden. Zie ook onderstaande afbeelding.

Rondleiding aanvragen

Route historische afdeling

Route naar de ingang van de historische afdeling van het Nijenhuis. Liefst uw auto parkeren op de parkeerplaats aan de Goorseweg (ingang bij het begin van de bebouwde kom van Diepenheim), daarna loopt u in 10 minuten naar het Nijenhuis.

Brug voor bezoekers historische afdeling

Brug voor bezoekers historische afdeling