Levensloop Rutger Jan Schimmelpenninck

Rutger Jan als gezant van de Bataafse Republiek in Parijs (1802, pasteltekening van Pierre Prud'hon, collectie Rijksmuseum)
Rutger Jan als gezant van de Bataafse Republiek in Parijs (1802, pasteltekening van Pierre Prud'hon, collectie Rijksmuseum)

Mr Rutger Jan graaf Schimmelpenninck (Deventer 1761- Amsterdam 1825), zoon van een doopsgezinde wijnhandelaar uit Deventer.

 • 1784 - promoveerde te Leiden op het proefschrift Verhandeling over eene wel ingerigte volksregering, gematigd patriot, advocaat te Amsterdam
 • 1788 - huwelijk met Catharina Nahuys
 • 1795 - voorzitter van het Revolutionaire Comité in Amsterdam, volksvertegenwoordiger ("representant"), lid van de Nationale Vergadering te Den Haag
 • 1798 - ambassadeur van het Bataafse Gemenebest te Parijs
 • 1799 - zijn vader koopt voor hem het landgoed Het Nijenhuis bij Diepenheim, waar vele herinneringen aan hem nog steeds worden bewaard
 • 1802 - onderhandelaar namens Nederland bij de vrede van Amiens, ambassadeur te Londen en te Parijs
 • 1805-1806 - raadpensionaris, staatshoofd van de Bataafse Republiek
 • 1806 - onder koning Lodewijk Napoleon ambteloos burger
 • 1811 - na inlijving Nederland bij Frankrijk Lid van de Franse Senaat, door keizer Napoleon in de adelstand verheven als Comte de l'Empire
 • 1813 - na terugkeer van de prins van Oranje, later koning Willem I, doet hij afstand van zijn adelijke titel
 • 1815 - lid Eerste Kamer der Staten-Generaal tot zijn dood
 • 1825 - overleden te Amsterdam en aldaar begraven in de Nieuwe Kerk.

Uit zijn huwelijk met Catharina Nahuys krijgt hij twee kinderen, zoon Gerrit (zie hierna) en dochter Catharina die huwde met Salomon Dedel, later ook ambassadeur te Londen. Catharina Nahuys stond de raadspensionaris effectief terzijde bij de uitoefening van zijn vele taken.