Levensloop Gerrit Schimmelpenninck

Gerrit (ca. 1824, Charles Hodges, collectie Stichting RJS)
Gerrit (ca. 1824, Charles Hodges, collectie Stichting RJS)

Gerrit graaf Schimmelpenninck (Amsterdam 1794 - Arnhem 1863), enige zoon van Rutger Jan en Catharina: eerst zakenman te Amsterdam, later staatsman.

Na een korte tijd in Leiden rechten gestudeerd te hebben, was hij aanvankelijk werkzaam bij het vooraanstaande bankiershuis Staphorst te Amsterdam, bij de oprichting (1824) van de Nederlandsche Handel Maatschappij werd hij door koning Willem I tot directeur benoemd, spoedig daarna werd hij President, welke functie hij tot 1834 bekleedde. Vervolgens werd hij Secretaris van Staat, eerder al was hij lid van de Raad van State in buitengewone dienst. In 1834 werd hij in de Nederlandse adelstand verheven tot graaf bij eerstgeboorte. In 1837 vertrok hij als ambassadeur naar St Petersburg. Bij de inhuldiging van koning Willem II droeg hij de Nederlandse kroon de Nieuwe Kerk in. Hij schreef een omvangrijke biografie over zijn vader, waarna diens archief achter de betengeling op het Nijenhuis verdween. In 1846 werd hij ambassadeur te Londen. Koning Willem II benoemde hem in 1848 op grond van zijn kritiek op de ontwerp-grondwet van Thorbecke tot minister van Buitenlandse zaken en Financiƫn, tevens voorzitter Ministerraad, in feite de eerste Nederlandse premier. Na het spoedig mislukken van deze moeilijke combinatie van functies, werd hij weer ambassadeur te Londen.

Hij huwde drie maal: uit het tweede huwelijk had hij vijf zonen, waaronder Rutger Jan II, en drie dochters.