Familie Schimmelpenninck

De schipbrug naar Zutphen, ingekleurde gravure door of naar Petrus Kaerius begin 17e eeuw

De schipbrug naar Zutphen, ingekleurde gravure door of naar Petrus Kaerius begin 17e eeuw

De familie Schimmelpenninck stamt oorspronkelijk uit Duitsland, maar woonde al sinds begin 15e eeuw rondom en ten oosten van de IJssel. Vooral in Zutphen was het een belangrijke familie.

Een deel van de familie kwam in de 17e eeuw terecht in Almelo. Gerrit Schimmelpenninck (1725-1804) verhuisde van Almelo naar Deventer. Hij was doopsgezind, maar werd hervormd om burger van Deventer te kunnen worden en te kunnen trouwen met Hermanna Koolhaas (1736-1807). In Deventer zette hij een florerende wijnhandel op.

Gerrit sr.  kocht in 1799 het Nijenhuis in Diepenheim. Zijn zoon Rutger Jan werd bekend als politicus en raadpensionaris van de Bataafse Republiek.

Gerrit Schimmelpenninck, Louis Leopold Boilly, ca. 1804

Gerrit Schimmelpenninck sr.

Familiewapen met wapenspreuk Honos ante Divitias (Eer voor Rijkdom)

Familiewapen

De volgende Schimmelpennincks hebben met hun echtgenotes en kinderen een meer of minder grote invloed gehad in de 19e en begin 20e eeuw:

  • Rutger Jan (1761-1825), patriot, advocaat, parlementslid en -voorzitter, ambassadeur, raadpensionaris, senator
  • Gerrit (1794-1863), directeur Nederlandsche Handel-Maatschappij, ambassadeur te Sint Petersburg en Londen, in 1848 eerste minister-president van Nederland
  • Rutger Jan II (1821-1893), advocaat, parlementslid, minister, hofdignitaris
  • Lodewijk Hieronymus (1858-1942): rentmeester kroondomein, voorzitter Maatschappij van Weldadigheid (1922-30).
Rutger Jan Schimmelpenninck

Rutger Jan Schimmelpenninck

Rutger Jan II Schimmelpenninck

Rutger Jan II Schimmelpenninck

Gerrit Schimmelpenninck

Gerrit Schimmelpenninck

Lodewijk Hieronymus Schimmelpenninck

Lodewijk Hieronymus Schimmelpenninck