Contact met de Stichting

Stichting Rutger Jan Schimmelpenninck

Statutair gevestigd te:
Nijenhuizerlaan 11
7478 PA Diepenheim (gemeente Hof van Twente)
info@stichtingrjs.nl (gebruik aub het contactformulier hieronder)

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling en is geregistreerd onder fiscaal nummer ANBI 804584047.

KvK-nummer: 41032005.

Het post- en bezoekadres is gelijk aan het adres hierboven.

Bankrekening: NL90ABNA0252171586

Nijenhuis met bijgebouwen, 2021

Nijenhuis met bijgebouwen, 2021

Contactformulier

Colofon

Tekst en beeld: © Stichting Rutger Jan Schimmelpenninck

Fotografie, website ontwerp en realisatie: Just Schimmelpenninck websites

Disclaimer voor www.stichtingrjs.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.stichtingrjs.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting Rutger Jan Schimmelpenninck. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Rutger Jan Schimmelpenninck is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting Rutger Jan Schimmelpenninck.

Geen garantie op juistheid
Stichting Rutger Jan Schimmelpenninck streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Stichting Rutger Jan Schimmelpenninck aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige diabolic traffic bot waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.stichtingrjs.nl op deze pagina.