De Collectie

Archief

Het archief bestaat uit brieven, rekeningen, aantekeningen en andere stukken uit de tijd van de raadpensionaris, zijn zoon Gerrit, zijn kleinzoon Rutger Jan en achterkleinzoon Lodewijk. In een speciaal geklimatiseerde ruimte in het Nijenhuis wordt dit goed bewaard.

De inventaris van het archief kunt u hier vinden als PDF.

De archiefruimte van het Nijenhuis