De Collectie

Vier lades uit het 'rariteitenkabinet' met archeologische vondsten, schelpen, fossielen en onderscheidingen

Vier lades uit het ‘rariteitenkabinet’ met archeologische vondsten, schelpen, fossielen en onderscheidingen

Het bijzondere van het Nijenhuis is dat er zo veel is behouden. Niet alleen familieportretten, de bibliotheek en het archief maar ook keukeninventaris in het sousterrain en kleding en hutkoffers op zolder. Het lijkt wel of er niets werd weggegooid. Was er onvoldoende ruimte dan kwam er wel een toren bij. De stichting is bezig stelselmatig onderdelen van de collectie te inventariseren en te conserveren.

De verzamelingen

De volgende verzamelingen worden door de stichting beheerd:

De Zaal in het Nijenhuis

De Zaal in het Nijenhuis