Rutger Jan Schimmelpenninck (1761-1825) was een belangrijk politicus en ambassadeur in de patriottische tijd en gedurende een korte periode (1805/06) raadpensionaris van de Bataafsche Republiek en daarmee de facto het eerste staatshoofd van Nederland. Ook zijn zoon Gerrit en diens zoon Rutger Jan II speelden een belangrijke rol in de Nederlandse politiek in de 19e eeuw.

Lees meer over RJS en zijn familie...

De Stichting RJS

De Stichting Rutger Jan Schimmelpenninck is op 30 november 1995 opgericht met als doel "het verwerven, beheren, conserveren en voor wetenschappelijk onderzoek toegankelijk maken van voorwerpen van kunst en wetenschap, verbonden met de raadpensionaris Rutger Jan Schimmelpenninck, zijn nazaten en hun bloed- en aanverwanten".

Het bestuur beperkt de doelomschrijving van de stichting vooralsnog tot de raadpensionaris, zijn zoon Gerrit en zijn kleinzoon Rutger Jan. In de 19de eeuw speelden deze drie generaties een belangrijke politieke rol in Nederland.

De stichting heeft de ANBI-status.

Lees meer over de stichting en de ANBI-status...

Contact met de Stichting Rutger Jan Schimmelpenninck...

Biografie RJS van Edwina Hagen
Omslag President van Nederland

In 2012 is een biografie over Rutger Jan Schimmelpenninck uitgekomen onder de titel 'President van Nederland - Rutger Jan Schimmelpenninck, 31 oktober 1761 – 15 februari 1825'. Auteur Edwina Hagen kreeg de volledige medewerking van de stichting en kon de persoonlijke archieven van Rutger Jan en zijn vrouw Catharina inzien.

304 pagina's, ISBN 9789460033070, Uitgeverij Balans

Bezoek aan de historische afdeling van het Nijenhuis

Het Nijenhuis in Diepenheim (Ov) was van 1799 tot zijn overlijden de belangrijkste woonplaats van Rutger Jan Schimmelpenninck. In het huis is een historische afdeling waarin schilderijen en andere objecten herinneren aan deze periode. Bezoek is mogelijk voor kleine geïnteresseerde groepen of tijdens een openbare rondleiding.

Lees meer...