Stichting Rutger Jan Schimmelpenninck

Rutger Jan Schimmelpenninck (1761-1825) was een belangrijk politicus en ambassadeur in de patriottische tijd en gedurende een korte periode (1805/06) raadpensionaris van de Bataafsche Republiek en daarmee de facto het eerste staatshoofd van Nederland. Ook zijn zoon Gerrit en diens zoon Rutger Jan II speelden een belangrijke rol in de Nederlandse politiek in de 19e eeuw.

De Stichting Rutger Jan Schimmelpenninck is in 1995 opgericht met als doel “het verwerven, beheren, conserveren en voor wetenschappelijk onderzoek toegankelijk maken van voorwerpen van kunst en wetenschap, verbonden met de raadpensionaris Rutger Jan Schimmelpenninck, zijn nazaten en hun bloed- en aanverwanten”.

Het bestuur beperkt de doelomschrijving van de stichting vooralsnog tot de nalatenschap van de raadpensionaris, zijn zoon Gerrit (1794-1863), zijn kleinzoon Rutger Jan II (1821-1893) en zijn achterkleinzoon Lodewijk Hieronymus (1858-1942). De verbindende factor tussen deze generaties is het buiten Nijenhuis in het Twentse Diepenheim. Een gedeelte van het huis staat ter beschikking aan de stichting.

De stichting heeft de ANBI-status.

Extra rondleidingen Dag van het Kasteel

Op Tweede Pinksterdag, 20 mei 2024, vindt weer de Dag van het Kasteel plaats. Dan openen meer dan 100 kastelen en buitenplaatsen door heel Nederland hun poorten voor het publiek. Op het Nijenhuis zijn de tuin en moestuin opengesteld en op vier tijdstippen (11:00, 12:00, 14:00 en 15:00) worden ook rondleidingen door de historische afdeling van het Nijenhuis verzorgd.

> Lees meer en bestel alvast een kaartje…

De strijd om het Binnenhof

Onder deze titel heeft de NTR begin 2021 zes afleveringen uitgezonden over belangrijke figuren in de Nederlandse politiek. Eén daarvan is gewijd aan Rutger Jan Schimmelpenninck, met opnames gemaakt in het Nijenhuis.
> De gehele aflevering is nog terug te zien via NPO Start…

Familie

Nijenhuis

Collectie

Stichting

Tekening voorgevel Nijenhuis t.b.v. de renovatie in ca. 1770

Tekening voorgevel Nijenhuis t.b.v. de renovatie in ca. 1770

Bezoek het Nijenhuis

De historische afdeling van het Nijenhuis in Diepenheim kan op aanvraag worden bezocht. U krijgt een rondleiding door de zaal in empire-stijl met historische portretten van Rutger Jan Schimmelpenninck en vele familieleden. Verder wordt de bibliotheek bezocht waarin de boekenverzameling, het bureau en andere zaken die herinneren aan deze staatsman bewaard worden.

Zeer de moeite waard voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de Bataafse Republiek.

> Lees meer over de mogelijkheden

Met dank aan…

De stichting heeft voor de restauratie van schilderijen, aquarellen en meubels bijdragen ontvangen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, van de Gravin van Bylandt stichting, van Stichting Daendels en van familieleden. Verder hebben deskundigen en vrijwilligers zich ingezet voor de inventarisatie en conservering van de collectie. Het bestuur dankt allen voor hun bijdrage.